“Весмар Машинекс" ЕООД

ремонт търговия универсални CNC машини сливен

Фирма “Весмар Машинекс” ЕООД ЕООД – Сливен е създадена през 2004г. за ремонт и търговия с универсални и CNC машини.

За нас

Фирма “ВЕСМАР МАШИНЕКС” ЕООД – Сливен е създадена през 2004г. за ремонт и търговия с универсални и CNC машини. Основните дейности са: МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕМОНТ И СЕРВИЗ на машини с ЦПУ; МЕТАЛООБРАБОТКА С МАШИНИ С ЦПУ – фрезови и стругови детайли; ТЪРГОВИЯ с универсални и ЦПУ машини.

Квалификацията на инженерния и изпълнителския персонал позволява изпълнението на разнообразни металообработващи услуги и сервизна дейност. Работа с CAD-CAM програми.

+ 0
Оправени машини с ЦПУ
+ 0
Монтирани ЦПУ
+ 0
Отстранени проблеми
+ 0
Доволни клиента

Модернизация на машини с ЦПУ

Във фирмите има все още доста металорежещи машини с ЦПУ със запазени механични показатели, чийто управления са остарели морално и физически. Ремонтът им поскъпва все повече, въвеждането на детайл-програми на ръка е нерентабилно и тогава по-добрият вариант е запазване на механиката и подмяна на електрооборудването и управлението. Заедно с това е добре и да се прегледат и отремонтират и смазочната, хидравличната, охладителната и пневматичната инсталации, както и геометрията на машината.

Сервиз на машини с ЦПУ

Имаме богат опит в ремонта и сервизирането на машини с ЦПУ при клиентите. Познаваме отлично произведените от ЗММ ”Металик” ,. машини: РВ501.24, РВ501.16, ЦМ040, ИП200.